O nás

Společnost Canis-Maior se zaměřuje především na projektové řízení a odborné poradenství ve veřejném sektoru. Dokážeme identifikovat vhodné dotační tituly pro Váš záměr, žádost úspěšně zpracovat, a pomoci při procesu realizace projektu s potřebnou administrativou. Umíme sestavit realistický časový rámec a rozpočet projektu a detailní plány na realizaci projektu.

Díky týmu pracovníků s mnohaletou zkušeností s administracemi výběrových a zadávacích řízení realizujeme také samotné zadávací řízení od jeho vyhlášení, vedení jeho průběhu a přijímání nabídek, až po koordinaci uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem a uveřejnění nezbytných dokumentů dle požadavků zákona. Poskytujeme tak komplexní služby související s přípravou a realizací zadávacích řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a to v souladu s nejlepšími zadávacími postupy a s aktuální rozhodovací praxí kontrolních a soudních orgánů. Společnost Canis-Maior poskytuje tyto služby standardně také v oblastech složitých infrastrukturních projektů, IT systémů a EU fondů.

Zabýváme se grantovým a organizačním poradenstvím pro dotační programy EU i pro další programy podpory. Pomáháme klientům poradenskými službami v oblastech HR, marketingu, životního prostředí, sociální oblasti a CSR, energetiky, projektů PPP, technology-scouting.

Poskytujeme služby projektového řízení a koordinace realizace investičních projektů v oblastech ICT, ITS a technologických systémů v průmyslu a energetice a projektové řízení staveb včetně řízení výstavby v prostředí BIM.

Specializujeme se i na projektové řízení a koordinaci přípravy a realizace veřejných strategií pro klienty z veřejné správy. Poskytujeme služby „back office“ pro přípravu a řízení veřejných strategií a zpětnou evaluaci projektů.

Náš tým

Richard Mareš

vizitka

Reference


Kontakt

Canis Maior s.r.o.

IČ : 06982841

DIČ : CZ06982841

info@canis-maior.cz Vršovice - Praha 10